Twierdza w Kłodzku

Kłodzko

Twierdza w Kłodzku (Fot. krystian)

Twierdza w Kłodzku (Fot. krystian)

Twierdza w Kłodzku (Fot. krystian)

Twierdza w Kłodzku (Fot. krystian)

Twierdza w Kłodzku (Fot. krystian)

Twierdza w Kłodzku (Fot. krystian)

Twierdza w Kłodzku (Fot. krystian)

Twierdza w Kłodzku (Fot. krystian)

Twierdza w Kłodzku (Fot. krystian)

Twierdza w Kłodzku (Fot. krystian)

Twierdza w Kłodzku (Fot. krystian)
Twierdza w Kłodzku (Fot. krystian)
Twierdza w Kłodzku (Fot. krystian)
Twierdza w Kłodzku (Fot. krystian)
Twierdza w Kłodzku (Fot. krystian)

Twierdza w Kłodzku stanowi jeden z najciekawszych przykładów architektury obronnej w Polsce i posiada jeden z najlepiej zachowanych XVII-XVIII wiecznych systemów obronnych w Europie. W skład twierdzy wchodzą: twierdza główna, fort pomocniczy, fragmenty obwarowań miejskich oraz umocnienia polowe.

Twierdza w Kłodzku wznosi się ponad miastem. Powstała na miejscu grodu wczesnośredniowiecznego z X wieku. Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Bolesławem Krzywoustym, a Sobiesławem w 1137 ziemia kłodzka wraz z miastem, pozostała w granicach państwa czeskiego. W latach 1179-1183 wzniesiono tu kościół Św. Wacława. W XIII wieku wybudowano murowany zamek. Rozbudowa zamku nastąpiła w XIV wieku, wybudowano kolegiatę i klasztor dla augustianów. Na przełomie zbudowano dwie basteje (budowle fortyfikacyjne). W XVI wieku wybudowano Zamek Niższy ( Dolny), a w XVII wieku Mały Szaniec ( bastiony: św. Floriana i Krzyżowy) oraz Duży Szaniec - bastiony: Św. Franciszka (ob. Jabłonka), św. Ludmiły (Wacław), św. Leopolda (Ludmiła). Zburzono kościół Św. Wacława. W XVII wieku po zajęciu twierdzy przez wojska cesarskie zamek spłonął, rozebrano również kolegiatę. Zbudowano raweliny Polny i Jabłonka. W XVIII wieku po zajęciu twierdzy przez Prusy rozbudowano twierdzę, rozebrano kościół Św. Marcina, wyburzono średniowieczny zamek i Mały Szaniec, wybudowano Wielkiego Kleszcza(Tumskiego), donżon, słoniczoła podzamcza, bastion Wysoki i wieżę Bastionową. Rozbudowano redutę Orzeł i wzniesiono Wysoki redan oraz kaponierę(kufer) przed bastionem Jabłonka. W XIX wieku wybudowano gwiaździsty wieniec szańców i redut. Pod koniec XIX wieku nastąpiło zamknięcie twierdzy. Obecnie zwiedzamy część górną, podziemne labirynty oraz korytarze minerskie. Zwiedzanie trwa dwie i pół godziny i odbywa się z przewodnikiem. Twierdza udostępniona jest również nocą w formie spektaklu światło- dźwięk wzbogaconego grą aktorów-amatorów. Cennik zwiedzania:
Korytarze minerskie – bilet normalny 12 zł /ulgowy 10 zł
Część górna + podziemne labirynty– bilet normalny 18 zł /ulgowy 14 zł
Część górna - bilet normalny 12 zł /ulgowy 10 zł

ul. Grodzisko 1
57-300, Kłodzko

50.439472000000
16.652426000000

74 867 34 68

twierdza@twierdza.klodzko.pl

Sprawdź co na temat tej atrakcji mówi Google

Zobacz także pozostałe Zabytki

Recenzje użytkowników:

0
Brak głosów