Opactwo Cystersów

Henryków

Opactwo Cystersów (Fot. krystian)

Opactwo Cystersów (Fot. krystian)

Opactwo Cystersów (Fot. krystian)

Opactwo Cystersów (Fot. krystian)

Opactwo Cystersów (Fot. krystian)

Opactwo Cystersów (Fot. krystian)

Opactwo Cystersów (Fot. krystian)

Opactwo Cystersów (Fot. krystian)

Opactwo Cystersów (Fot. krystian)

Opactwo Cystersów (Fot. krystian)

Opactwo Cystersów (Fot. krystian)

Opactwo Cystersów (Fot. krystian)

Opactwo Cystersów (Fot. krystian)

Opactwo Cystersów (Fot. krystian)

Opactwo Cystersów (Fot. krystian)

Opactwo Cystersów (Fot. krystian)

Opactwo Cystersów (Fot. krystian)

Opactwo Cystersów (Fot. krystian)

Opactwo Cystersów (Fot. krystian)
Opactwo Cystersów (Fot. krystian)
Opactwo Cystersów (Fot. krystian)
Opactwo Cystersów (Fot. krystian)
Opactwo Cystersów (Fot. krystian)
Opactwo Cystersów (Fot. krystian)
Opactwo Cystersów (Fot. krystian)
Opactwo Cystersów (Fot. krystian)
Opactwo Cystersów (Fot. krystian)

Opactwo powstało w 1222 roku ufundowane przez kanonika wrocławskiego Mikołaja. To właśnie w tym miejscu powstała księga henrykowska w latach 1268-1273 oraz po 1310, opisująca założenie klasztoru. Największy rozkwit opactwo przeżywało od połowy XVII wieku do początku XVIII wieku.
W skład zespołu klasztornego wchodzą:
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Jana Chrzciciela wybudowany w XIII wieku, rozbudowany w XIV, XVII i XVIII wieku. Budowla posiada cechy gotyckie i barokowe. Wystrój wnętrz barokowy. Na szczególną uwagę zasługują tzw. stalle henrykowskie w prezbiterium, barokowy ołtarz główny z ok.1684r., barokowe ołtarze boczne, obrazy Michała Leopolda Willmanna, Jana Christiana Liszki, Jana Kynasta, oraz rzeźby Macieja Steinla, Tomasza Weissfeldta, Jerzego Leonarda Webera.
Oficyna mieszkalna z XVI wieku
Dawna szkoła łacińska z XVIII wieku
Dawna wozownia
Budynek dawnego szpitala
Dom czeladzi
Mur obronny z basztą
Oranżeria
Pawilon ogrodowy
Brama główna
Dawna kancelaria klasztorna
Brama Dolna
Kościół pomocniczy
Brama Parkowa
Spichlerz
Na wschód od opactwa rozciąga się park krajobrazowy z licznymi pomnikami przyrody.

plac Cystersów 1
57-210, Henryków

50.652790000000
17.013715000000

Sprawdź co na temat tej atrakcji mówi Google

Zobacz także pozostałe Miejsca kultu

Recenzje użytkowników:

0
Brak głosów