Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka"

Nowy Sącz

 Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" (Fot. mateo)

Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" (Fot. mateo)

 Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" (Fot. mateo)

Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" (Fot. mateo)

 Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" (Fot. mateo)

Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" (Fot. mateo)

 Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" (Fot. mateo)

Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" (Fot. mateo)

 Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" (Fot. mateo)

Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" (Fot. mateo)

 Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" (Fot. mateo)

Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" (Fot. mateo)

 Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" (Fot. mateo)

Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" (Fot. mateo)

 Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" (Fot. mateo)

Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" (Fot. mateo)

 Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" (Fot. mateo)

Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" (Fot. mateo)

 Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" (Fot. mateo)
 Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" (Fot. mateo)
 Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" (Fot. mateo)
 Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" (Fot. mateo)
 Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" (Fot. mateo)
 Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" (Fot. mateo)
 Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" (Fot. mateo)
 Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" (Fot. mateo)
 Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" (Fot. mateo)

Fundacja WSPINKA działa od 2009 roku, propagując wspinanie jako formę ogólnorozwojowej formy kultury fizycznej. Jest to realizowane głównie w zakresie tworzenia nowych dróg wspinaczkowych, poprawy bezpieczeństwa na już istniejących drogach, tworzenia małej infrastruktury na terenach wspinaczkowych w województwach: podkarpackim, małopolskim, dolnośląskim oraz śląskim. Przeważająca większość działań prowadzona jest w ramach autorskich programów. Adresatami działań Fundacji są osoby uprawiające turystykę i wspinaczkę z Polski a także z poza granic kraju.

W okresie sześcioletniej działalności pozyskaliśmy i udostępniliśmy bez ograniczeń tereny, służące uprawianiu wspinaczki, podpisując 8 umów użyczenia lub udostępnienia m. in. z miastem Kraków, Starostwem w Krakowie, PGLLP Nadleśnictwo Zdroje i z prywatnymi właścicielami gruntów). WSPINKA bierze czynny udział w opiniowaniu lokalnych aktów prawnych (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, plany ochrony przyrody).

Prowadzimy działania ochrony przyrody, sprzątając corocznie Doliny: Będkowską i Kobylańską. W akcjach współpracujemy z kilkudziesięcioma wolontariuszami. Przeprowadziliśmy działania ochronne w rezerwacie przyrody "Pazurek" oraz informacyjne dotyczące chronionych roślin w Dolinie Wrzosy.

W 2014r. zorganizowaliśmy ogólnopolskie zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży „Sól Cup” w Wieliczce przy wsparciu woj. małopolskiego.

Stworzyliśmy i prowadzimy portale internetowe o tematyce turystyczno-wspinaczkowej: zakrakow.pl, wsudety.info objęte pomocą w ramach PROW 2007-2013 oraz poznajdolnyslask.pl.

Fundacja realizowała również programy szkoleniowe z zakresu instalacji punktów asekuracyjnych na drogach wspinaczkowych, ochrony przyrody, zasad bezpieczeństwa i pierwszej pomocy.

Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi (np. KW Kraków, Fundacja Nasza Ziemia) podmiotami samorządowymi (gminami, województwami) oraz publicznymi (np. nadleśnictwami, RDOŚ Kraków, ZPKWM w Krakowie). Oprócz partnerów instytucjonalnych, w naszych działaniach wspierają nas także firmy i osoby prywatne. Prowadzimy stałą współpracę z kilkunastoma partnerami.

Od początku działalności tworzymy i udostępniamy nieodpłatnie e-przewodniki wspinaczkowe (tzw. skałoplany).

Pod koniec 2014 roku powołany został program Obywatelska WSPINKA. W jego ramach rozpoczęliśmy i będziemy kontynuować działania zmierzające do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w środowisku turystyczno-wspinaczkowym. Uruchamiając stronę BIP promujemy dobre praktyki.

Wincentego Pola 66a
33-300, Nowy Sącz

49.612599032302
20.686097098258

185417730

Sprawdź co na temat tej atrakcji mówi Google

Zobacz także pozostałe Informacja turystyczna

Recenzje użytkowników:

0
Brak głosów

Tagi:
wspinaczka
wspinanie
turystyczne
organizacja pozarządowa
NGO
pożytek publiczny