Pielgrzymowanie

Widok mapy
Kościół Św. Piotra i Pawła (Fot. krystian)

Kościół Św. Piotra i Pawła

Srebrna Góra

Kościół Św. Piotra i Pawła wybudowany pod koniec XVIII wieku, odbudowany po pożarze na początku XIX wieku. Kościół murowany, barokowy z wieżą uwieńczoną hełmem w kształcie kopuły. We wnętrzu znajduje się skromny, barokowy wystrój.

0 0 0
0/5
Kaplica Biczowania  (Fot. krystian)

Kaplica Biczowania

Bardo

Kaplica Biczowania powstała w latach 1904 – 1909 w stylu neobarokowym, znajduje się na Górze Różańcowej w Bardzie. Kaplica jest dziełem: śląskiego architekta Ludwiga Schneidera, wrocławskiego rzeźbiarza Johannesa Baumeistra oraz malarza Richarda Richtera z Kłodzka.

0 0 0
0/5
Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (Fot. krystian)

Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny

Bardo

Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny - obecny kościół został wybudowany w latach 1686-1704, remontowany po pożarze w XVIII wieku, restaurowany w XIX i XX wieku. Budowla barokowa, we wnętrzu zachował się bogaty wystrój m.in. romańska figura drewniana Tronującej Madonny z końca XII wieku,...

0 0 0
0/5
Kościół Św. Wawrzyńca (Fot. krystian)

Kościół Św. Wawrzyńca

Budzów

Obecny budynek kościoła wybudowano w XVII wieku, w miejsce starszego z XIII lub XIV wieku. Wielokrotnie przebudowany w XVIII wieku. We wnętrzach kościoła zachowały się : późnobarokowy ołtarz, ambona i rzeźby oraz żyrandole z XIX wieku. W murze cmentarnym kościoła można zobaczyć 4 krzyże pokutne.

0 0 0
0/5
Kaplica Modlitwy w Ogrójcu (Fot. krystian)

Kaplica Modlitwy w Ogrójcu

Bardo

Kaplica Modlitwy w Ogrójcu powstała w pierwszej połowie XX w. w stylu neoromańskim, znajduje się na Górze Różańcowej w Bardzie. Kaplica jest dziełem: budowniczego Teuschera z Kłodzka, wrocławskiego rzeźbiarza Johannesa Baumeistra oraz malarza Richarda Richtera z Kłodzka.

0 0 0
0/5
Droga Krzyżowa i Źródełko Marii (Fot. krystian)

Droga Krzyżowa i Źródełko Marii

Bardo

Jedna z dróg prowadzących do Kaplicy Górskiej na Górze Bardzkiej z murowanymi stacjami Drogi Krzyżowej wybudowanymi w latach 1833-1839, zwana również Niemiecką Drogą Krzyżową. Po drodze znajduje się również źródełko Marii w murowanym domku z 1893 roku. Woda ze źródełka wg. przekazów posiada...

0 0 0
0/5
Kościół Św. Michała Archanioła (Fot. krystian)

Kościół Św. Michała Archanioła

Rudnica

Klasycystyczna budowla wybudowana w latach 80-tych XVIII wieku.

0 0 0
0/5
Kaplica Ukoronowania Najświętszej Maryi Panny (Fot. krystian)

Kaplica Ukoronowania Najświętszej Maryi Panny

Bardo

Kaplica Ukoronowania Najświętszej Maryi Panny została wybudowana w 1989 roku, jako ostatnia znajdująca się na Górze Różańcowej w Bardzie. Kaplica została wykonana przez: architekta Ryszarda Maraka z Wrocławia oraz rzeźbiarza Jana Giejsona z Barda.

0 0 0
0/5
Kaplica Znalezienia Jezusa w Świątyni  (Fot. krystian)

Kaplica Znalezienia Jezusa w Świątyni

Bardo

Kaplica Znalezienia Jezusa w Świątyni powstała w latach 1904-1909 (poświęcona w 1906 roku) w stylu nawiązującym do mauretańskiego, znajduje się na Górze Różańcowej w Bardzie. Kaplica jest dziełem: śląskiego architekta Ludwiga Schneidera, wrocławskiego rzeźbiarza Johannesa Baumeistera oraz malarza...

0 0 0
0/5
Źródełko Marii (Fot. krystian)

Źródełko Marii

Bardo

W połowie drogi tzw. Niemieckiej do Górskiej Kaplicy na Górze Bardzkiej znajduje się źródełko Marii w murowanym domku z 1893 roku. Woda ze źródełka wg. przekazów posiada właściwości lecznicze przy chorobach oczu i bólu głowy.

0 0 0
0/5
Kościół Św. Barbary (Fot. krystian)

Kościół Św. Barbary

Stoszowice

Początki kościoła Św. Michała Archanioła datuje się na XIII wiek, obecna budowla powstała w XVIII wieku w stylu barokowym. Budowla jednonawowa z wieżą z cebulastym hełmem. We wnętrzach zachowały się : środkowa część tryptyku gotyckiego z wcześniejszej budowli z XV wieku oraz późnobarokowe...

0 0 0
0/5
Kaplica Zesłania Ducha Świętego (Fot. krystian)

Kaplica Zesłania Ducha Świętego

Bardo

Kaplica Zesłania Ducha Świętego powstała na początku XX wieku w stylu neoromańskim, stanowi część Góry Różańcowej w Bardzie. Kaplica została wykonana przez: budowniczego Josepha Haukego z Wrocławia, rzeźbiarza Johannesa Baumeistra z Wrocławia oraz malarza Richarda Richtera z Kłodzka.

0 0 0
0/5
Kaplica Ofiarowania Jezusa w Świątyni (Fot. krystian)

Kaplica Ofiarowania Jezusa w Świątyni

Bardo

Kaplica Ofiarowania Jezusa w Świątyni została wybudowana w pierwszej połowie XX w. w stylu uproszczonego neobaroku i neorenesansu, znajduje się na Górze Różańcowej w Bardzie. Kaplica jest dziełem: Wittiga z Barda oraz kłodzkiego rzeźbiarza Franza Wagnera.

0 0 0
0/5
Kościół Ewangelicki (Fot. krystian)

Kościół Ewangelicki

Opolnica

Kościół Ewangelicki - budowla wzniesiona pod koniec XIX wieku, w miejsce poprzedniej świątyni. Budynek z cegły, jednonawowy z wieżą. Obecnie Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański)

0 0 0
0/5
Kościół pw. Św. Piotra i Pawła (Fot. krystian)

Kościół pw. Św. Piotra i Pawła

Zwrócona

Kościół pw. Św. Piotra i Pawła jest budowlą gotycką z XIV wieku z wieżą z początku XVI wieku. W kościele znajduje się gotycka rzeźba Madonny z 1501 roku. Pozostały wystrój wnętrza w stylu barokowym. W murze przykościelnym można zobaczyć krzyż pokutny.

0 0 0
0/5
Kaplica Zmartwychwstania Jezusa (Fot. krystian)

Kaplica Zmartwychwstania Jezusa

Bardo

Kaplica Zmartwychwstania Jezusa powstała na początku XX wieku w stylu neogotyckim, stanowi część Góry Różańcowej w Bardzie. Kaplica jest dziełem śląskiego architekta Ludwiga Schneidera, wrocławskiego rzeźbiarza Johannesa Baumeistera oraz malarza Richarda Richtera z Kłodzka.

0 0 0
0/5
Kaplica Narodzenia Jezusa (Fot. krystian)

Kaplica Narodzenia Jezusa

Bardo

Kaplica Narodzenia Jezusa powstała w latach 1904-1909 w stylu barokowym, znajduje się na Górze Różańcowej w Bardzie. Kaplica jest dziełem: śląskiego architekta Ludwiga Schneidera, wrocławskiego rzeźbiarza Johannesa Baumeistera oraz malarza Richarda Richtera z Kłodzka.

0 0 0
0/5
Kościół Św. Anny (Fot. krystian)

Kościół Św. Anny

Przyłęk

Obecny kościół Św. Anny wybudowano w XIV wieku, w miejsce poprzedniego z XIII wieku. Budowla wielokrotnie przebudowana. Kościół jest murowany, jednonawowy z wieżą, zakończoną latarnią z cebulastym hełmem. We wnętrzu wyposażenie barkowe, gotycki portal kamienny oraz 2 epitafia z XVIII wieku.

0 0 0
0/5
Kościół Matki Boskiej Bolesnej (Fot. krystian)

Kościół Matki Boskiej Bolesnej

Bobolice

Pierwsze wzmianki o kościele Matki Boskiej Bolesnej pochodzą z połowy XV wieku. Obecna budowla, murowana zbudowana została na przełomie XV i XVI wieku, przebudowana w XVIII wieku i restaurowana w XIX i XX wieku. Obiekt posiada bryłę gotycką, natomiast wnętrze ma wystrój barokowy. Najciekawsze dla...

0 0 0
0/5
Kościół pw. Św. Jerzego i św. Wojciecha (Fot. krystian)

Kościół pw. Św. Jerzego i św. Wojciecha

Kłodzko

Początki kościoła pw. Św. Jerzego i św. Wojciecha datuje się na XIII wiek. Obecny budynek zaczęto budować w XVII wieku, ukończono w XVIII wieku z zachowaniem części gotyckiego założenia. Remontowany w XIX wieku i w latach 70-tych XX wieku. We wnętrzu znajduje się skromne współczesne wyposażenie.

0 0 0
0/5
Mariańska Górka (Fot. krystian)

Mariańska Górka

Niewielkie wzgórze zwane Mariańską Górką znajduje się na granicy Kłodzka i Wojciechowic. Na górze znajduje się pustelnia, kaplica otoczona drogą krzyżową, kolumna maryjna z 1875 roku. W XIX wieku na Mariańskiej Górce zamieszkiwał pustelnik Treutler, który wytwarzał znany „Balsam Jerozolimski”.

0 0 0
0/5
Kaplica Św. Jana Nepomucena i kalwaria (Fot. krystian)

Kaplica Św. Jana Nepomucena i kalwaria

Lewin Kłodzki

Kaplica została wzniesiona w 1734 roku, znajduje się w Lasku Miejskim. Jest to budowla barokowa. Na wzniesieniu w pobliżu kaplicy, znajduje się Kalwaria-Droga Krzyżowa z piaskowcowymi stacjami.

0 0 0
0/5
Kościół Św. Marcina Biskupa (Fot. krystian)

Kościół Św. Marcina Biskupa

Żelazno

Kościół Św. Marcina Biskupa wzniesiony w XIV wieku, przebudowywany w XVIII wieku. Kościół barokowy, jednonawowy, murowany z wieżą. We wnętrzach obok barokowego wnętrza zachowały się również gotyckie kamienne sacramentarium, drewniana rzeźba Madonny z XV wieku i kamienne portale. W pobliżu kościoła...

0 0 0
0/5
Kościół pw. Św. Michała Archanioła (Fot. krystian)

Kościół pw. Św. Michała Archanioła

Lewin Kłodzki

Obecna budowla pochodzi z XVI wieku, wielokrotnie przebudowana w XVII i XVIII wieku, restaurowany w XIX i XX wieku. We wnętrzu świątyni znajduje się późnorenesansowa ambona z XVII wieku, ołtarz barokowy i dwa ołtarze rokokowe z XVIII wieku oraz organy z XIX wieku.

0 0 0
0/5
Dwór Oppersdorfów (Fot. krystian)

Dwór Oppersdorfów

Ołdrzychowice Kłodzkie

Barokowy dwór rodziny Oppersdorfów, wybudowany w XVIII wieku i przebudowany w stylu klasycystycznym w XIX i XX wieku. Obiekt w bardzo dobrym stanie. Obecnie siedziba prowincji polskiej ss. franciszkanek szpitalnych. Mimo braku informacji i szeroko otwartej bramy, goście niezbyt mile widziani.

0 0 0
0/5
Kościół parafialny pw. Św. Katarzyny (Fot. krystian)

Kościół parafialny pw. Św. Katarzyny

Kudowa-Zdrój

Początki Kościoła datuje się około 1679 roku, przebudowany w XIX wieku, remontowany w latach 70-tych XX wieku. Jest budowlą barokową . We wnętrzu zachowały się : barokowa rzeźbiona ambona oraz późnobarokowy ołtarz . Obok kościoła znajduje się dzwonnica, której dach jest w kształcie cebulastego...

0 0 0
0/5
Kościół Św. Jana Chrzciciela (Fot. krystian)

Kościół Św. Jana Chrzciciela

Ołdrzychowice Kłodzkie

Obecna budowla kościoła została zbudowana w XIX wieku. We wnętrzu zachowały się gotycka rzeźba Madonny z dzieciątkiem z XV wieku oraz obraz barokowy.

0 0 0
0/5
Kościół pw. Św. Bartłomieja (Fot. krystian)

Kościół pw. Św. Bartłomieja

Czermna

Kościół pw. Św. Bartłomieja pochodzi z XIV wieku, przebudowany kolejno w XVI oraz XVIII wieku. Wnętrze kościoła zachowało się barokowe. Obok kościoła znajduje się „Kaplica czaszek” wzniesiona w 1776 roku, we wnętrzu wypełniona piszczelami i czaszkami zmarłych. Blisko kościoła znajduje się również...

0 0 0
0/5
Kościół i klasztor OO. Franciszkanów (Fot. krystian)

Kościół i klasztor OO. Franciszkanów

Kłodzko

Kościół Franciszkanów pierwotnie wybudowano w średniowieczu, obecny kościół powstał w baroku. Do dzisiaj przetrwało malowidło Feliksa Antoniego Schefflera w refektarzu przedstawiające Trójcę Świętą, św. Franciszka oraz innych świętych i męczenników.

0 0 0
0/5
Kościół Wniebowzięcia NMP (Fot. krystian)

Kościół Wniebowzięcia NMP

Kłodzko

Początki Kościół Wniebowzięcia NMP datuje się na koniec XII wieku, chociaż jest to informacja z przekazań niż z zachowanych dokumentów, natomiast budowa obecnego kościoła zaczęła się około 1344 roku. Inicjatorem budowy był arcybiskup praski Arnost z Pardubic, mocno związany z Kłodzkiem, który...

0 0 0
0/5
Kaplica MB Osobowickiej na wzgórzu we Wrocławiu (Fot. res)

Kaplica MB Osobowickiej na wzgórzu we Wrocławiu

Wrocław

Wzgórze Kapliczne, zwane też Święte Wzgórze – niewielkie wzniesienie o wysokości około 120 m n.p.m., sztucznie usypane na wrocławskim osiedlu Osobowice, na obrzeżach Lasu Osobowickiego. Jest ono miejscem kultu cudownej figury Matki Bożej Osobowickiej. Wzgórze było w okresie od VII do V w p.n.e....

0 1 1
0/5
Kościół Św. Mikołaja w Nowej Rudzie (Fot. krystian)

Kościół Św. Mikołaja w Nowej Rudzie

Nowa Ruda

Kościół Św. Mikołaja w Nowej Rudzie to monumentala świątynia uważana za najpiękniejszy przykład neogotyckiej architektury sakralnej na Dolnym Śląsku. Obecny kościół to trzecia świątynia stojąca w tym miejscu – po pożarze poprzedniej w latach 1885-1890 roku wzniesiono obecną, strzelistą, neogotycką...

1 0 0
4/5
Kościół Św. Krzyża w Nowej Rudzie (Fot. krystian)

Kościół Św. Krzyża w Nowej Rudzie

Nowa Ruda

Historycznie to pierwsza świątynia w Nowej Rudzie – wzmiankowana już w 1337 roku. Legenda głosi, że powódź przyniosła na to miejsce drewniany krzyż, a ludzie uznali zdarzenie za znak boży i postawili w tym miejscu drewniany kościółek. Obecna budowla pochodzi z XVIII wieku, jest murowana w stylu...

0 0 0
0/5
Kościół Wniebowzięcia NMB w Nowej Rudzie (Fot. krystian)

Kościół Wniebowzięcia NMB w Nowej Rudzie

Nowa Ruda

Przed końcem XV wieku stał tu kościół drewniany, obecną świątynie wzniesiono na przełomie XV-XVI wieku jako kościół parafialny pw. św. Mikołaja. Nowe wezwanie, Wniebowzięcia NMP, kościół otrzymał jeszcze przed 1693 r. Kościół jednonawowy, murowany, z późnobarokowym oryginalnym wystrojem wnętrza....

0 0 0
0/5
Góra Wszystkich Świętych  (Fot. krystian)

Góra Wszystkich Świętych

Nowa Ruda

Szczyt 648 m n.p.m. w Sudetach Środkowych w paśmie Wzgórz Włodawskich niedaleko Nowej Rudy. Na szczycie wznosi się 15-metrowa kamienna okrągła wieża widokowa im. Moltkego (niem. Moltketurm) z 1913 roku, w ostatnich latach odremontowana i dostępna dla turystów. Z galerii na wieży podziwiać można...

0 0 0
0/5
Kościół św. Józefa Robotnika w Wałbrzychu (Fot. krystian)

Kościół św. Józefa Robotnika w Wałbrzychu

Wałbrzych

Historia kościołą i cmentarza na Piaskowej Górze sięga początku XX wieku. Był to kościół ewangelicki, który w 1935 zyskał nowy wygląd na skutek prac prof. Avenariusa, zachowany zresztą do dziś. Polska historia tego kościoła związana jest już z konsekracją tutejszej parafii jako parafii św. Józefa...

0 0 0
0/5
Kościół MB Nieustającej Pomocy w Wałbrzychu (Fot. krystian)

Kościół MB Nieustającej Pomocy w Wałbrzychu

Wałbrzych

Parafia erygowana w 1989 roku. Porządek mszy św. w niedzielę:  8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00, w dni powszednie:  18:00.

0 0 0
0/5
Kolumna Maryjna w Chocieszowie (Fot. krystian)

Kolumna Maryjna w Chocieszowie

Chocieszów

Kolumna jest widoczna z drogi wojewódzkiej 388 (Bystrzycka Kłodzka - Ratno Dolne) już w Chocieszowie, obok budynku z numerem 1.

0 0 0
0/5
Krzyż przydrożny  (Fot. krystian)

Krzyż przydrożny

Krzyż przydrożny umiejscowiony przy drodze z Niwy do Tworowa. Przedstawia ukrzyżowanego Chrystusa, krzyż stoi na cokole z plaskorzeźbą świętej. Po bokach dwie kolumny, poniżej inskrypcja w języku niemieckim.

0 0 0
0/5
Krzyż przydrożny w Wolanach (Fot. krystian)

Krzyż przydrożny w Wolanach

Wolany

Będąc w Wolanach z pewnością natkniesz się na krzyż przydrożny, znajdujący się przy drodze, przed wjazdem na posesję numer 42. Krzyż przedstawiający Chrystusa ukrzyżowanego

0 0 0
0/5
Kościół Świętej Katarzyny w Jugowie. (Fot. krystian)

Kościół Świętej Katarzyny w Jugowie.

Jugów

Kościół parafialny pw. Świętej Katarzyny w Jugowie to barokowa, okazała świątynia z ciekawą polichromią, znajdująca się w centrum wsi. Zbudowany został w latach 1718-22 na miejscu poprzedniego, wcześniejszy, który istniał już w 1374 r. został zniszczony, w międzyczasie stałą tu drewniana kaplica....

0 0 0
0/5
Zielony Góra Świętej Anny - Kościelec (Fot. krystian)

Zielony szlak Góra Świętej Anny - Kościelec

Nowa Ruda

Szlak oznaczony kolorem zielonym prowadzący przez 3 ważne wzgórza Nowej Rudy, czyli: Góra Świętej Anny, Góra Wszystkich Świętych, Kościelec. Szlak bardzo widokowy, zwłaszcza gdy pomożemy sobie wyjściem na wieżę widokową na Kościelcu. Trasa ma także charakter sakralny - zobaczymy tu dwie piękne...

0 0 0
0/5
Kościół Matki Bożej Bolesnej w Glinnie (Fot. krystian)

Kościół Matki Bożej Bolesnej w Glinnie

Walim

Kościół filialny pw. Matki Bożej Bolesnej w Glinnie (gmina Walim) wybudowano w latach 1827-1830. Wzniesiono ją w miejscu starszej świątyni zbudowanej ok. 1385 r. Wnętrza zachwycają wystrojem - zwłaszcza ciekawa jest figura Piety i ambona z postaciami ewangelistów.

0 0 0
0/5
Kaplica Loretańska w Nowej Rudzie (Fot. krystian)

Kaplica Loretańska w Nowej Rudzie

Nowa Ruda

Budowa Kaplicy Loretańskiej w Nowej Rudzie została ukończona w 1767 roku, jej fundatorami byli noworudzcy sukiennicy. Barokowa kaplica została odremontowana w 1994 roku i jest jedyn tego rodzaju obiektem na Ziemi Kłodzkiej. Wokół kaplicy stoją kamienne figury z XVIII wieku: Chrystusa na Krzyżu,...

0 0 0
0/5
Kamień upamiętniający kościół ewangelicki (Fot. mateo)

Obelisk upamiętniający kościół ewangelicki

Polanica-Zdrój

Pomnik w formie kamienia z krzyżem, upamiętnia miejsce istnienia kościoła ewangelickiego. Kościół został poświęcony w 1915 roku, istniał do lat 70-tych XX wieku, kiedy został całkowicie rozebrany.

0 0 0
0/5
Klasztor Zgromadzenia Najświętszych Serc (Fot. mateo)

Klasztor Zgromadzenia Najświętszych Serc

Polanica-Zdrój

Klasztor powstał jako pierwszy dom Zgromadzenia w Polsce. W 1927 roku. przełożony Prowincji Niemieckiej Zgromadzenia Najświętszych Serc dokonał zakupu zajazdu składającego się z dwóch domów mieszkalnych, oberży, stodoły i 40 mórg ziemi . Przed II wojną światową zakonnicy pracowali głównie jako...

0 0 0
0/5
Sanktuarium "Maria Śnieżna" (Fot. mateo)

Sanktuarium "Maria Śnieżna"

Międzygórze

Kościół Matki Bożej Śnieżnej wybudowano w latach 1781 - 82 w miejscu wcześniej istniejące kapliczki z ludową figurą Marii z Dzieciątkiem. Sanktuarium usytuowane jest na zboczu Góry Igliczna na wysokości 782 m. n.p.m., obok schroniska turystycznego Na Iglicznej. W sanktuarium znajduje się kopia...

0 2 1
0/5
Międzygórze (Fot. mateo)

Międzygórze

Międzygórze

Miejscowość u stóp Śnieżnika, położona na wysokości 540-700 m. Swój największy rozkwit zawdzięcza księżnej Mariannie Orańskiej, która będąc właścicielką tej miejscowości w XIX wieku i zauroczona jej położeniem, postanowiła stworzyć tu letnisko z pensjonatami oraz wieloma atrakcjami turystycznym jak...

0 1 0
0/5
Góry Bystrzyckie (Fot. mateo)

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie - pasmo leżące w Sudetach Środkowych na południe od Kotliny Kłodzkiej. Od północy graniczą z Kotliną Kłodzką. Od wschodu poprzez dolinę Nysy Kłodzkiej (Dolinę Górnej Nysy) sąsiadują z Masywem Śnieżnika, a od północnego-zachodu poprzez Polanicę Zdrój i dolinę Bystrzycy Dusznickiej...

0 0 0
0/5
Kościół parafialny św. Michała Archanioła (Fot. mateo)

Kościół parafialny św. Michała Archanioła

Bystrzyca Kłodzka

Kościół powstał ok. połowy XIII wieku w stylu późnoromańskim, był wielokrotnie przebudowywany. Obecny wygląd jest wynikiem  przebudowy w latach 1914 - 1916. We wnętrzu kościoła można podziwiać neogotycki ołtarz główny i ołtarze boczne, gotycką figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem stojącą na...

0 0 0
0/5